Tjänster

Team Teknik Scandinavia AB

Nybohovsbacken 25

117 63 Stockholm


Tele 08-502 192 50

Mail: info@teamteknik.se

Våra tjänster


Vänligen välj kundkategori


Privatperson     Företag     Fastighetsägare


UniFi nätverkslösningar


Vi installerar, driftsätter och programmerar hela

nätverksanläggningen anpassad efter era behov.


Wi-Fi över en stor yta med ett gemensamt namn

och lösenord samt möjlighet till gäst-anslutning.

Automatisk och sömlös anslutning mellan flera

accesspunkter samt möjlighet till Mesh nätverk

mellan accesspunkterna om fysisk kabeldragning

ej är möjlig eller lämplig.


Möjlighet att ansluta till vår fjärrserver för status- och driftövervakning samt möjlighet att göra ändringar i programmering och mjukvaruuppdatering av utrustning utan fysisk tillgång till anläggningen.


Kontakta oss om du vill veta mer!

ver. 2.0.2

www.teamteknik.se

Senast uppdaterad: 2020-12-07