Fastighetsägare

Vill ni veta mer?

Maila oss på info@teamteknik.se

Investera i ett framtidssäkert bredbandsnät i fastigheten.

Informationssamhället utvecklas och det kommer hela tiden nya tjänster som ska underlätta vår vardag. Smarta kylskåp och TV-apparater, molntjänster för video och foto samt telefonsamtal med bildöverföring är bara några av de tjänster som fler och fler hushåll börjar använda. Har man dessutom någon eller några i hushållet som spelar onlinespel behöver man en stabil uppkoppling med hög kapacitet.  Det var inte alltför länge sedan tjänsteoperatörerna lanserade 10 Mbit-tjänster som deras kraftfullaste tjänst, nu är standardtjänsten en 100 Mbit-tjänst. (Med Fastighetsägarnas koncept har du möjlighet att teckna en 700 Mbit-tjänst.)


Vad är fiber och varför ska jag ha fiber i min fastighet?

En fiberkabel består av olika skalskydd och en glaskärna. Själva kabeln är ungefär 1 mm i diameter och glaskärnans diameter är ungefär som en tiondels hårstrå. Informationen skickas med hjälp av ljus som färdas i glaskärnan.


Fiberkabel är den kabel som har överlägset högst kapacitet för att överföra information, tusenfalt högre kapacitet än något annat känt överföringssätt. Såvida ingen kommer på ett sätt att överföra information med en hastighet som är högre än ljusets kommer ni inte behöva byta ut ert fibernät. Ett fibernät är helt enkelt det framtidssäkraste nätet som finns på marknaden. Mellan alla större knutpunkter och radiomaster transporteras informationen i fiberkablar. Fiberkabeln är även helt okänslig för elektriska störningar, den har ingen begränsning avseende längd och den kan transportera lika mycket information åt båda hållen. Även om operatörerna byter ut ändutrustningarna kommer inte ni behöva byta ut själva kabeln, att installera ett fibernät i fastigheten innebär att ni inte behöver installera ett nytt fastighetsnät inom överskådlig framtid.


Hur går installationen till?

Fastighetsägarna har tagit fram ett grundkoncept för installation av fibernät i flerfamiljshus. Utöver grundkonceptet finns en mängd tillval för att anpassa installationen exakt som ni vill ha den. För såväl grundinstallation som tillval finns en fast prislista som ska tillämpas.


  • Innan installationen påbörjas görs en försyn. Vid försynen kommer man överens om hur installationen ska genomföras och när den ska göras.


  • Efter försynen lämnar vi en offert som grundar sig på försynsprotokollet och Fastighetsägarnas fasta prislista för installation av fastighetsnät.


  • I fastigheten placeras ett skåp, en s.k fastighetsnod. Oftast placeras den i källaren. I skåpet avslutas alla fiberkablar i en kopplingspanel. I skåpet kan den tjänsteoperatör ni väljer montera sin aktiva utrustning.


  • Från skåpet installeras ett blåsrör till varje lägenhet. Diametern på blåsröret är 5 mm. Blåsröret installeras i första hand i befintlig kanalisation i fastigheten, ex vis teleslits eller avstängda sopnedkast. På våningsplanet förläggs blåsröret antingen i befintliga telerör eller i en vit plastkanal. Vad som är lämpligast för just din fastighet bestäms vid försynen.


  • I lägenheten monteras ett fiberuttag på lämplig plats. Oftast i hallen och helst i närheten av ett befintligt eluttag.


  • I närheten av fiberuttaget monteras en mediaomvandlare. Mediaomvandlaren omvandlar ljuset till elektriska signaler som kan tas emot av t ex datorer och smarta TV-apparater.


  • Utöver grundinstallationen finns en mängd olika tillval som du kan göra för installationen i lägenheten. T ex kan man montera mediaomvandlaren i en mediacentral, man kan bygga ett nätverk inom lägenheten osv.

 

Serviceavtal.

Hur bra tekniken än är så går tyvärr saker och ting sönder. Såväl genom yttre åverkan som tekniska orsaker. Eftersom ni äger ert fastighetsnät ansvarar ni även för servicen på det. Team Teknik har idag serviceavtal med bl a SKB och Järfällahus på deras fiber-, bredbands- och TV-nät och samarbetar med såväl tjänsteoperatörer som kommunikationsoperatörer.

Vi kan erbjuda er ett skräddarsytt serviceavtal där ni bestämmer servicegrad och omfattning.


ver. 2.0.2

www.teamteknik.se

Senast uppdaterad: 2020-12-07

Kontakt.

Ni är välkomna att kontakta oss för mer information eller för att boka en försyn av fastigheten.

Telefon: 08-502 192 50.

E-post info@teamteknik.se